CLIMA

Masivul Penteleu se găseşte sub influenţa periodică a vânturilor din NV şi NE. Proprietăţile acestora, desfăşurarea şi configuraţia principalelor culmi, vârfuri şi văi duc la apariţia unor deosebiri notabile în regimul parametrilor climatici.

Masivul Penteleu însumează un număr de zile mai mare de timp senin în comparaţie cu Siriul, datorită poziţiei sale estice în calea maselor de aer umed din NV.

Mai sus de 1400 m se individualizează un etaj al vârfurilor şi crestelor, în cea mai mare parte despădurite şi puternic expuse. Aici, circa 5-6 luni pe an se semnalează valori medii termice negative, iar în restul lunilor valori pozitive, dar sub 10oC (excepţie luna iulie).

Precipitaţiile, care cad pe parcursul a 160-180 zile dintr-un an ating o medie anuală de 1000 mm, înregistrându-se frecvenţa cea mai ridicată în intervalul mai-iulie, când au mai ales caracter de aversă; cele mai puţine precipitaţii se înregistrează în perioadele martie-aprilie şi august-octombrie; zilele cu ninsoare sunt mai puţine (circa 50 pe an) iar stratul de zăpadă se realizează în special în intervalul decembrie-martie.
Vântul este puternic şi extrem de violent iarna (peste 13 m/s în ianuarie) şi la trecerea de la un sezon la altul; direcţia dominantă a acestuia este NV-SE.

Sub altitudinea de 1400 m se desfăşoară etajul montan forestier, în cadrul căruia clima se caracterizează prin 3-5 luni reci şi relativ umede şi 7-9 luni temperate, din care lunile martie, septembrie şi octombrie sunt mai uscate iar lunile mai şi iunie mai umede; iarna sunt frecvente inversiunile de temperatură în lungul culoarelor de vale; vara, temperaturile sunt relativ ridicate, mediile lunare situându-se între 17 oC şi 22 oC. Cantitatea de precipitaţii este mai mică: 800-900 mm. Versanţii orientaţi spre sud, sud-est şi sud-vest sunt mai uscaţi, au un potenţial termic pozitiv mai mare şi înregistrează un număr de zile cu zăpadă mai scăzut.

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale