COMUNITATI LOCALE

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0190 PENTELEU este cuprins pe raza teritorială a localităţii Gura Teghii din judeţul Buzău. Situaţia suprafeţelor unităţilor administrativ teritoriale cuprinse în sit, in procente, este următoarea: Gura Teghii (24%), conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007.

Aspecte economice caracteristice comunei Gura Teghii
Comuna Gura Teghii are un număr de 4292 de locuitori în 7 sate componente:

 1. Păltiniş – 989 loc;
 2. Furtuneşti – 1131 loc;
 3. Gura Teghii – 1182 loc;
 4. Nemertea – 395 loc;
 5. Varlaam – 560 loc;
 6. Vadu Oii – 31 loc;
 7. Secuiu – 4 loc.

Dintre acestea, satele aflate în imediata apropiere a sitului protejat ROSCI0190 Penteleu sunt: Varlaam, Vadu Oii, cătunul Poiana Rugii, Gura Milei şi Secuiu.
Repartizarea populaţiei pe grupe de activităţi este următoarea:

 1. Agricultură – 980;
 2. Prelucrarea lemnului – 15
 3. Silvicultură – 220
 4. Comerţ – 64
 5. Administraţie – 15
 6. Învăţământ, sănătate, cultură – 57
 7. Alte domenii – 112
 8. În alte localităţi – 580.

Din totalul populaţiei inactive, care insumează 2089 de persoane, sunt 1278 de pensionari şi 66 de şomeri.
În zonă există 76 de agenţi economici şi persoane fizice autorizate (comerţ – 34, construcţii – 3, exploatarea şi prelucrarea lemnului – 11, transport – 6, agricultură şi zootehnie – 4).
În comuna Chiojdu există un număr de 7 grădiniţe cu program normal, 2 şcoli din învăţământul primar şi 2 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial. Populaţia şcolară numără 434 persoane, din care 125 sunt preşcolari si 309 elevi.
În zonă sunt disponibile două cabinete medicale deservite de câte un medic.
De asemenea, există şi un ONG cu activitate în domeniul informării şi culturii, denumit
APIC-GT.

Tipuri de activităţi economice desfăşurate:

 • Creşterea animalelor - În mod tradiţional, creşterea ovinelor este organizată în ferme sezoniere, stâni, ce constituie puncte de atracţie turistică şi care se instalează în zona păşunilor alpine din vecinătatea vârfului Penteleu: stânile Cernatu, Pietrele Arse, Zănoaga I şi Zănoaga II, Tămăşoiu, Corâiu, Bălescu, Băleşcuţu, Fagul Alb, fiecare dintre ele având un număr de oi cuprins între 200-600 capete; de asemenea, mai există un număr de aproximativ 600 de bovine şi 150 de cai care păşunează pe islazurile comunale.

 • Recoltarea fructelor de pădure - Anual se recoltează o cantitate de 20-60 de tone de mure, afine şi zmeură de către localnici şi Ocoalele Silvice Nehoiu şi Gura Teghii. De asemenea, se mai recoltează ciuperci comestibile (ghebe: 5-10 t/an, hribi: 1-5 t/an, gălbiori şi pleurotus : 1-5 t/an).

 • Meşteşuguri - Ţesutul, torsul lânii, cusături populare, impletituri, obiecte de artizanat din lemn, dogărit, dulgherie.

 • Prelucrarea lemnului - Este una din cele mai importante activităţi din zonă şi include: 7 firme de exploatare a lemnului (doborâre, fasonare, corhănire, transport), 8 firme de tăiere şi rindeluire şi 4 ateliere de tâmplărie.

 • Turism - În zonă există 3 pensiuni, 7 cabane, 3 restaurante şi 4 terase.

 • Proiecte in implementare
  Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
  - Lansare proiect
  - Materiale realizate in cadrul proiectului
  - Filme documentare
  - Inchidere proiect

  Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
  - Inchidere proiect
  - Materiale realizate in cadrul proiectului


  Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale