CJ Buzău - ContactAdresa:
Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260


Telefon:
0238.414.112 int 275
0238.716.848


Fax:
0238.716.848


Email:
cjbuzau@cjbuzau.ro
custode.cjbuzau@gmail.com

 

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale