FAUNA

Speciile de mamifere care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU,
conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

 

Cod

 

 

Specie

 

Populaţie

Rezidentă

Situaţia populaţiei

Conservare

Izolare

Global

1352*

Canis lupus-lup

 

20-30 i

C

B

C

B

1354*

Ursus arctos-urs brun

 

70-100 i

C

A

C

A

1361

Lynx lynx-râs

 

P

C

B

C

B

 

 Speciile de amfibieni şi reptile care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU,
conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

 

Cod

 

 

Specie

 

Populaţie

Rezidentă

Situaţia populaţiei

Conservare

Izolare

Global

1166

Triturus cristatus-triton cu creastă

 

P

D

 

 

 

1193

Bombina variegata
-buhai de baltă cu burta galbenă

 

RC

C

A

C

A

2001

Triturus montandoni-triton carpatic

 

P

C

B

C

B

 

Speciile de peşti care constituie obiective de conservare
pentru ROSCI0190 PENTELEU,
conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

 

Cod

 

 

Specie

 

Populaţie

Rezidentă

Situaţia populaţiei

Conservare

Izolare

Global

1138

Barbus meridionalis -moioagă

 

P

C

B

C

B

1163

Cottus gobio-zglăvoacă, zglăvoc

 

P

C

B

C

B

Speciile de nevertebrate care constituie obiective de conservare
pentru ROSCI0190 PENTELEU,
conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

 

Cod

 

 

Specie

Populaţie

Rezidentă

Situaţia populaţiei

Conservare

Izolare

Global

1078

Callimorpha quadripunctaria-fluturele vărgat

 

RC

C

A

C

A

1087

Rosalia alpina-croitorul alpin*

 

P

C

A

C

A

4014

Carabus variolosus-carabul

 

P

C

B

C

B

Legenda:
Cod = codul secvenţial de patru caractere
Specie = denumirea ştiinţifică a speciilor ce se găsesc în acel sit
* = specie prioritară
A2 = specie menţionată în Anexa nr. 4A din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011
P = specie prezentă în sit
i = număr de indivizi
Situaţia populaţiei = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional
§  A: 100 ≥ p > 15%
§  B: 15 ≥ p > 2%
§  C: 2 ≥ p > 0%
§  D: populaţie nesemnificativă
Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de refacere:
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă
Izolare = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional:
§  A: populaţie aproape izolată
§  B: populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie
§  C: populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective:
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă

 

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale