FLORA

Speciile de plante care constituie obiective de conservare
pentru ROSCI0190 PENTELEU,
conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

 

Cod

 

 

Specie

 

Populaţie

Rezidentă

Situaţia populaţiei

Conservare

Izolare

Global

4070

Campanula serrata-clopoţel

 

P

C

B

C

B

1381

Dicranum viride-muşchi

 

R

B

B

C

B

1393

Drepanocladus vernicosus-muşchi

 

P

C

B

C

B

Legenda:
Cod = codul secvenţial de patru caractere
Specie = denumirea ştiinţifică a speciilor ce se găsesc în acel sit
* = specie prioritară
A2 = specie menţionată în Anexa nr. 4A din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011
P = specie prezentă în sit
i = număr de indivizi
Situaţia populaţiei = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional
§  A: 100 ≥ p > 15%
§  B: 15 ≥ p > 2%
§  C: 2 ≥ p > 0%
§  D: populaţie nesemnificativă
Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de refacere:
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă
Izolare = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional:
§  A: populaţie aproape izolată
§  B: populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie
§  C: populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective:
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale