LOCALIZAREA SITULUI


   ROSCI0190 Penteleu, cu o suprafaţă de 11.268 ha, este localizat în judeţul Buzău, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Gura Teghii – 24%. Limitele au fost retrasate cu precizie utilizând ortofotoplanuri, hărţi amenajistice georeferenţiate, imagini satelitare de foarte înaltă rezoluţie, date culese direct din teren în perioada 2010-2011, pentru a realiza suprapunerea cât mai precisă a acestora peste elemente ale cadrului natural şi abordarea unitară a managementului habitatelor din masivul Penteleu.

   Accesul se face pe DJ Lunca Priporului – Gura Teghii care porneşte din DN 10 Buzău – Braşov, în dreptul localităţii Nehoiaşu, pe drum comunal asfaltat, iar dinspre nord, din localitatea Comandău, judeţul Covasna, pe Bâsca Mică, pe drum pietruit reabilitat în cea mai mare parte.

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale