Materiale informative realizate in cadrul proiectului

MANAGEMENTUL CONSERVATIV ŞI PARTICIPATIV AL SITULUI ROSCI0190 PENTELEU


- Suport curs (clasele I-IV)
- Suport curs (clasele V-VIII)
- Brosura
- Ghid profesori Penteleu


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale