Consiliul Judetean Buzau

Conducerea CJ Buzau Preşedinte al Consiliului Judeţean: 
Petre Emanoil NEAGU - president@cjbuzau.ro 
Program de audienţe: Luni - 9:00-11:00 

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean: 
Adrian Robert PETRE - vicepresident1@cjbuzau.ro 
Program de audienţe: Miercuri - 9:00-11:00 

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean:
Romeo Daniel LUNGU - vicepresident2@cjbuzau.ro 
Program de audienţe: Marti - 9:00-11:00 

Secretarul judeţului: 
Mihai Laurenţiu GAVRILĂ - general.secretary@cjbuzau.ro, secretar.judet.buzau@gmail.com
Program de audienţe: Joi - 9:00-11:00 
Prezentarea judetului Judeţul Buzău este situat în sud-estul României, între 44 44` şi 45 49` latitudine nordică şi între 26 04` şi 27 26` longitudine estică. Se învecinează cu judeţele Braşov şi Covasna la nord-vest, Vrancea la nord-est, Brăila la est, Ialomiţa la sud şi Prahova la vest. Judeţul Buzău face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est, cu sediul la Brăila.
Scurt istoric Teritoriul judeţului Buzău, leagănul culturii şi civilizaţiei române, conservă vestigii care atestă existenţa omului în regiune din timpuri imemoriale. Unelte şi arme din oase sau pietre cioplite au fost scoase la lumină în câteva locuri pe teritoriul judeţului, cât şi obiecte ceramice din Neolitic şi Epoca Bronzului aparţinând Culturilor Boian, Gumeşti şi Monteoru. Vestigiile din Epoca Bronzului au fost descoperite în regiunea de dealuri, care împreună cu ruinele campului roman de la Pietroasele şi ale altor câteva aşezări dacice stau mărturie a continuităţii vieţii şi civilizaţiei pe acest teritoriu. Numele Mousaios (Buzău) a fost pentru prima dată menţionat în scris într-o scrisoare a guvernatorului roman din Dobrogea trimisă lui Vasile cel Mare, episcopul de Capadichia, în anul 376 d.Hr. Scrisoarea menţionează existenţa, pe malurile râului Mousaios, a unei aşezări urbane (polis) numită tot Mousaios (Buzău). Documentul se găseşte în Biblioteca Vaticanulu
Localitatati Din punct de vedere al organizării administrative, judeţul Buzău are 87 localităţi, din care:
 • 2 municipii – Buzău (oraşul de reşedinţă al judeţului) şi Râmnicu Sărat
 • 3 oraşe – Nehoiu, Pogoanele şi Pătîrlagele
 • 82 comune cu 482 de sate

 • Proiecte in implementare
  Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
  - Lansare proiect
  - Materiale realizate in cadrul proiectului
  - Filme documentare
  - Inchidere proiect

  Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
  - Inchidere proiect
  - Materiale realizate in cadrul proiectului


  Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale