Proiect: „Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0190 Penteleu”,

finanțat prin POS Mediu 2007 – 2013

Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000

 

ROSCI0190 Penteleu, cu o suprafaţă de 11.268 ha, este localizat în judeţul Buzău, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Gura Teghii.

Accesul se face pe DJ Lunca Priporului – Gura Teghii care porneşte din DN 10 Buzău – Braşov, în dreptul localităţii Nehoiaşu, pe drum comunal asfaltat și pe DJ 203K, iar dinspre nord, din localitatea Comandău, judeţul Covasna, pe Bâsca Mică, pe drum pietruit.

Proiectul „Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0190 Penteleu” are o valoare totală de 2.730.093 lei (cu TVA) și o perioadă de implementare de 28 de luni (15 iunie 2013 – 15 octombrie 2015).

Obiectivele proiectului sunt:

- Realizarea infrastructurii de vizitare de interes public în situl ROSCI0190 PENTELEU;

- Monitorizarea speciei de interes comunitar Ursus arctos în situl ROSCI0190 PENTELEU;

- Stimularea interesului vizitatorilor pentru conservarea biodiversităţii din situl ROSCI0190 PENTELEU;

Întărirea capacităţii administrative a custodelui ROSCI0190 PENTELEU.

Rezultatele aşteptate:

    Infrastructura de vizitare realizată: un centru de vizitare, panouri (13 panouri de informare şi 6 panouri de atenţionare), 25 indicatoare de orientare, 2 locuri de popas, 2 locuri de campare,  2 observatoare pentru faună şi peisaj;

    1 sistem de monitorizare a speciei Ursus arctos implementat: 1 raport cuprinzând date ştiinţifice despre zonele de refugiu şi concentrare,  deplasările în teren, bonitatea habitatelor  şi recomandări privind măsuri specifice de conservare a speciei Ursus arctos în situl ROSCI0190 PENTELEU, 11.268 ha suprafaţă arie protejată de interes comunitar – sit NATURA 2000 pentru care sunt identificate măsuri specifice de conservare;

    1 panou pentru afişare temporară, 1 placă pentru amplasare permanentă, 2 comunicate de presă la începutul şi sfârşitul proiectului (inclusiv informare la finalizarea proiectului cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea Programului Operaţional Sectorial Mediu), 2 seminarii la lansarea şi la închiderea proiectului, 2 conferinte de presa (la lansarea şi la închiderea proiectului), 200 autocolante şi plăcuţe pentru bunuri (obiecte fizice);

1 logo creat, 30.000 pliante, 100 postere, 4 cărţi de onoare, 2 filme tip reclamă, 1 film documentar.

    Capacitate managerială îmbunătăţită a echipei de custodie a sitului ROSCI0190 PENTELEU (4 Sesiuni de training al echipei de custodie realizate; 1 echipă de custodie dotată cu echipamente specifice).

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale